Als filatelist ben je waarschijnlijk al jaren bezig met het aanleggen van je verzameling. Wellicht denk je er niet altijd aan, maar postzegels vertegenwoordigen een zekere geldwaarde. Maar er zit tevens een geschiedenis achter de zegels.

Henry Bishop, die van 25 juni 1660 tot 6 april 1663 postmaster in Engeland was, wordt gezien als de degene die begon met het introduceren van het poststempel.  De”Bishop Marks”, die originele poststempels waren, werden gebruikt in Engeland, Ierland, Schotland, de Noord-Amerikaanse kolonies (inclusief New York, Philadelphia, Quebec en Nova Scotia) en India in de 17e en 18e eeuw.

Postzegel met datum

Er waren een aantal verschillende typen, maar de bekendste waren rond in vorm met een horizontale lijn bij de diameter. De eerste bisschop-markeringen toonden de eerste twee letters van de maand in de bovenste helft en de dagen in de onderste helft. De datum zorgde ervoor dat er een vaste termijn voor verzending was vastgesteld.

De Britse uitvinder Rowland Hill bedacht in 1840 de moderne postzegel. Hill’s voorstellen voor posthervorming,  waren gebaseerd op het idee dat inkomsten die zijn afgeleid van belastingen zouden moeten toenemen met de groei van de bevolking en de nationale welvaart. Hij suggereerde daarom een ​​lagere heffing op brieven, aangezien hoge belastingen het mailvolume hadden verlaagd en aldus de daarvan afgeleide inkomsten hadden verminderd.

Uniforme verzendkosten waren nodig ongeacht de afstand, aangezien buitensporige tarieven voor brieven over verschillende afstanden werden betaald. Modern was ook dat alle post moest worden vooruitbetaald. Om dat laatste te bewerkstelligen, stelde hij een apparaat voor dat vervolgens bekend werd als de postzegel. Hill slaagde erin om zijn programma in 1840 in werking te brengen, ondanks aanvankelijke bureaucratische vijandigheid. Hij werd in 1860 in de ridderstand verheven.

Penny Black

Met een elegante gravure van de Young Queen Victoria, was de Penny Black een onmiddellijk succes. De eerste postzegels waren niet geperforeerd.

Hoewel 6 mei de officiële datum was dat de stempels beschikbaar kwamen, zijn er zegels afgestempeld op 2 mei, als gevolg van de verkoop van de postzegels in mei. Een enkel voorbeeld is bekend op een envelop met een poststempel van 1 mei 1840.

De Penny Black was slechts iets meer dan een jaar in gebruik. Het vertegenwoordigde toen een waarde van 1 penny. Maar later is zo’n zegel op een veiling verkocht voor € 3.500.

Er zijn dus redenen om als postzegelliefhebber je postzegelverzameling te verkopen.

Geldwaarde

Postzegels die lang bewaard zijn kunnen een grote geldwaarde vertegenwoordigen zonder dat er al te veel geld in geïnvesteerd is. Over het algemeen geldt dat de staat waarin de zegel zich bevindt van belang is, evenals de beschikbare informatie die aanwezig is in catalogi. Daarnaast wordt de waarde bepaald door de aanwezigheid van een stempel en bovendien is de zeldzaamheid van zegels belangrijk. Natuurlijk speelt hierin ook de wet van vraag en aanbod een cruciale rol.

Wanneer je besluit om je postzegels te verkopen dan kun je het best contact opnemen met serieuze handelaars die goede taxateurs in dienst hebben.  Dan weet je zeker dat je verzameling, waar je jaren aan gewijd hebt, in goede handen is.